Turid Haye: kunsthåndtverker/keramiker MNK og cand.phil kunsthistorie. Arbeid inkluderer blant annet Sankta Sunniva figurene, i tillegg til installasjoner, utsmykninger, fat og skulpturer.
design: sunniva haye design
Turid Haye: kunsthåndtverker/keramiker MNK, cand.phil kunsthistorie. Arbeid inkluderer blant annet Sankta Sunniva figurene, i tillegg til installasjoner, utsmykninger, fat og skulpturer.